250 000 personer får nu sin skatteåterbäring. Det är främst företagare som deklarerat på papper och företag som haft anstånd med att deklarera. Totalt får de dela på över 4 miljarder kronor. Drygt 400 000 personer får samtidigt besked om att de ska betala kvarskatt.

Tidigare har sammanlagt 7 miljoner personer fått sina slutskattebesked. De som nu får sitt besked är framförallt företagare som deklarerat på papper samt företag som deklarerat under juni, på grund av att de haft anstånd med att deklarera.

Totalt 810 504 personer får sitt slutskattebesked i veckan. 250 744 av dem får skatteåterbäring och 418 411 personer får besked om kvarskatt.

Totalt betalas 4 174 128 624 kronor ut i återbäring och 17 062 163 543 kronor ska betalas in.
– För några år sedan fick företagare ofta vänta till december, men i takt med att fler blir digitala kan vi också ge tidigare besked. De som har digital brevlåda har redan fått sitt slutskattebesked, medan pappersbesked för den här gruppen kommer nästa vecka, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Nästan tre miljoner har nu en digital brevlåda och kan därför få snabbare besked direkt till datorn eller mobilen.

Även om nästan alla nu har fått sitt slutskattebesked, är det fortfarande 160 000 personer som får vänta lite till. Det är de som Skatteverket fortfarande utreder eller de som deklarerat sent. De får sitt besked så fort utredningen är slut eller allra senast i början av december.