Regeringen införde den 1 januari 2015 en ny ersättning som kompenserar arbetsgivare som har höga sjuklönekostnader. Utgifterna för ersättningen har blivit högre än vad som ursprungligen beräknades. Nu ska Försäkringskassan undersöka varför.

– Ersättningen är ett sätt att lätta företagens börda för sjuklönekostnaderna. Vi behöver bara vara säkra på att pengarna används på bästa sätt, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
I uppdraget ingår att se över vad som inrapporterats, de beslut som tagits och att redovisa vilka kontroller som Försäkringskassan använder eller planerar att använda utöver de som finns inbyggda i den maskinella hanteringen.

– Ersättningen för höga sjuklönekostnader måste fungera smidigt och bli rätt för både Försäkringskassan och företagen. Därför gör vi en uppföljning med det här uppdraget, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.