Regeringens investeringsstöd till små hyresrätter kan öka bostadsbyggandet. Men det behövs fler insatser för att lösa de stora bostadspolitiska utmaningarna, enligt SKL.

– Investeringsstödet kan ge en positiv effekt på bostadsbyggandet. Det kan leda till att fler unga och studenter får tillgång till ett boende. Men det krävs ytterligare åtgärder för att lösa den svåra bostadsbristen, säger ordförande Lena Micko i Sveriges kommuner och landsting.

Regeringen förväntar sig att det byggs drygt 15 000 hyresrätter per år till följd av det investeringsstöd som planeras.

Men SKL vill se fler åtgärder och föreslår fokus på bostadsbyggandets kostnadsutveckling.

Organisationen vill ha en grundlig genomgång av de finansiella regler som styr bostadsbyggandet och bostadsmarknaden. Syftet ska vara att på ett hållbart sätt ge fler människor möjlighet att efterfråga nya bostäder. Olika former av kreditrestriktioner bör analyseras. Det är också ett problem att den så kallade flyttskatten får människor att avstå från att flytta. Det leder i sin tur till att människor som står utanför bostadsmarknaden får ännu svårare att komma in.

SKL vill att regeringen ser över systemet med kreditgarantier, som skyddar banker från att göra kreditförluster när de lånar ut pengar till bolag som bygger. Syftet ska vara att få systemet att fungera bättre på svaga bostadsmarknader där de ekonomiska riskerna med att bygga är som störst och där garantierna behövs som mest.