Tio miljarder i permanent generellt statsbidrag i höstens budgetproposition räcker inte till allt, anser Lena Micko, ordförande för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

– De tio miljarder som vi nu får permanent från år 2017 kan innebära att en del av våra medlemmar får extra tillskott för att höja kvaliteten, en del kan bibehålla samma kvalitet och för andra handlar det om att inte behöva säga upp personal eller minska i verksamheterna, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting..

De prognoser som SKL tog fram i våras har reviderats ned och det förväntade högre skatteunderlaget har inte blivit så stort vilket påverkar kommunernas och landstingens ekonomi. Även om sysselsättningen ökar så har de flesta nyanlända inte kommit in på arbetsmarknaden och det kommer att ta tid. Dessutom har det stora flyktingmottagandet inneburit och kommer att innebära betydande kostnader för bland annat kommuner och landsting, kommenterar SKL.