Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anser inte att regeringen har uppfyllt alla villkor som förbundet ställt för ett ja till att alla kommuner måste ta emot flyktingar.

Förslaget innebär att staten ska kunna anvisa kommuner att ta emot människor med uppehållstillstånd oavsett om kommunen har en överenskommelse med staten eller inte. Förslaget är nu ute på remiss.

SKL villkorade bland annat sitt ja med att statens anvisning ska ta hänsyn till kommunens totala mottagande.

– Nu har regeringen förtydligat att fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska ta hänsyn till det totala mottagandet. Det är bra, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Ett annat av SKL:s villkor var att lagen tidsbegränsas till högst tre år. Men regeringen föreslår nu att lagen blir permanent.

– Lagen är motiverad i det akuta läge vi har nu. Många människor som har fått uppehållstillstånd är kvar på anläggningsboenden i väntan på en kommunplats. Men lagen är samtidigt bara en lösning på marginalen när det gäller att åstadkomma ett bättre och jämnare mottagande i landet. Med anledning av det och att lagen inskränker självstyret, bör lagen bara vara tidsbegränsad, säger Lena Micko.

85 procent av de som får uppehållstillstånd i Sverige väljer sitt eget boende. SKL anser att reglerna om eget boende behöver ses över för att minska trångboddheten och förbättra människors chanser till snabb integration. Regeringen vill nu också att lagen ska träda i kraft i mars i stället för i juli.

– I den blocköverskridande uppgörelsen om migrationspolitiken aviserades det att staten ska ge kommunerna ett extra tillskott på tio miljarder kronor i år. Det är mycket välkommet. Vi förutsätter att staten ger fortsatt finansiering kommande år, säger Lena Micko.