Hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl har petats från uppdraget att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagen. Detta sedan landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tappat förtroendet för henne på grund av uttalanden hon gjorde under ett skogspolitiskt Almedalenseminarium i Visby förra veckan.

Under seminariet tyckte Charlotta Riberdahl till om ägandet av skog. En av åhörarna, MP-riksdagsledamoten Stina Bergström, gillade det hon hörde och skickade ut ett twitter med antydan om att bestämmandet över skog inte borde ligga i händerna på privata ägare. Det orsakade omedelbart starka reaktioner och snart skallade kraven från såväl politiker som skogsägare och intresseorganisationer med LRF i spetsen om att hon borde skiljas från sitt utredningsuppdrag.

Den tvittrande MP-riksdagsledamoten Bergström blev ledsen över att hennes tweet hade tolkats så och skrev i ett nytt meddelande, nu i sin blogg på nätet:

”Självklart är äganderätten en självklarhet både för mig, miljöpartiet och skogsutredaren. Vi ifrågasätter inte den privata äganderätten. Skogen ska brukas ansvarsfullt och hållbart. Och det gör den bäst genom ett mångsidigt brukande och ägande.”

Men det var tydligen försent. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht meddelade att han tog avstånd från skogutredarens uttalande, att han och regeringen alls inte ifrågasatte privat skogsägande och att han ämnade kalla till sig Charlotta Riberdahl för att höra vad hon menat.

Under onsdagen kom statsrådets slutsats:

”Regeringen har beslutat att entlediga Charlotta Riberdahl från uppdraget som särskild utredare i utredningen om rättslig översyn av Skogsvårdslagstiftningen. Skälet är att förtroendet brustit efter vissa uttalanden som Charlotta Riberdahl gjorde i Almedalen.”

Det var i november i fjol som landsbygdsministern tillsatte hovrättslagman Riberdahl att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen. Hon skulle bland annat komma med förslag om vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen. I uppdraget ingick inte att ha synpunkter på vem eller vilka som ska äga skogen.

Utredningen var tänkt att bli klar senast 31 december i år. Hur det blir nu när regeringen, om utredningen ska fortsätta, måste leta fram en ny person att vara särskild utredare.