Regeringen har nu fått en utredning som föreslår att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot barnäktenskap.

– Vi måste säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det är därför med stort intresse jag tar emot det här betänkandet, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Barnäktenskap är ett globalt problem. Enligt UNICEF har över 700 miljoner kvinnor världen över ingått äktenskap som barn.

I Sverige är det inte tillåtet för barn att gifta sig, men det förekommer att barn som kommer hit, till exempel som asylsökande, redan har ingått äktenskap utomlands.

Migrationsverket uppskattade år 2016 att 132 barn var gifta, 129 flickor och 3 pojkar. Det bedöms också att det finns ett stort mörkertal rörande fall av barnäktenskap.

Barnäktenskap drabbar främst flickor och är ett sätt att kontrollera dem. Att stärka skyddet mot barnäktenskap är därför både en barnrättsfråga och en jämställdhetsfråga.

Utredare Mari Heidenborg föreslår skärpta regler för erkännande av utländska äktenskap som ingåtts av barn utan tidigare anknytning till Sverige.

Förslaget innebär att barn i Sverige, oavsett medborgarskap och hemvist, får samma skydd mot barnäktenskap. Utländska barnäktenskap, där ingen av parterna har någon anknytning till Sverige, ska inte erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.