Det borde gå snabbare att få serveringstillstånd inför stundande sommar- eller vintersäsong. Det menar regeringen som begär att Tillväxtverket ska utreda vad som kan göras för att förenkla för företag i besöksnäringen, en bransch som växer så det knakar.

– Många företag inom besöksnäringen är beroende av korta tidsperioder för sin försäljning, till exempel sommar- eller vintersäsong. Då kan långa handläggningstiden avgöra om man behöver vänta ytterligare ett år innan man kan sätta igång. Därför ger nu regeringen Tillväxtverket i uppdrag att se över tiden för handläggningsprocesser och undersöka hur de kan kortas och göras smidigare, säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg.

I uppdraget till Tillväxtverket ingår det att:

•    Identifiera sådana ärendekategorier, som t ex serveringstillstånd eller bygglov för uteservering, med koppling till besöksnäringen där en maxtid eller andra åtgärder bedöms ge särskilt stor effekt för företagen.
•    Redovisa om det finns lokala eller regionala exempel på områden där maxtider med framgång tillämpas och som kan spridas mer allmänt.
•    Redovisa vilka skäl som finns både för och emot de tänkbara åtgärderna. I den redovisningen ska hänsyn tas till hur maxtider, tidsgränser eller andra åtgärder påverkar myndighetens arbete med andra processer eller ärendekategorier.
•    För de förslag som lämnas ska det även göras en kostnadsbedömning och där det är möjligt ges förslag till finansiering.

En delredovisning av uppdraget ska göras den 8 oktober 2018 och en slutredovisning senast den 15 februari 2019.