Svensk varuexport växte med tio procent under 2017, som blev ett starkt år för utrikeshandeln. Varuexporten till Kina steg 27 procent och till Ryssland med 28 procent. Totalt blev det ett negativt handelsnetto på sex miljarder kronor, vilket var mindre än hälften jämfört med 2016.

Enligt statistik från SCB uppgick värdet av Sveriges varuexport under januari-december 2017 till 1 307 miljarder kronor. Det är en ökning med tio procent jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med nio procent och uppgick till 1.313 miljarder kronor. Det ger ett negativt handelsnetto på sex miljarder. Handelsnettot var även negativt under samma period 2016, då med 15 miljarder kronor.

Under det fjärde kvartalet ökade varuexporten med sju procent och varuimporten med sex procent jämfört med samma period föregående år. Det fjärde kvartalet var värdemässigt det starkaste för både exporten och importen.

Sveriges varuexport till EU-28 steg med tio procent och varuimporten därifrån med nio procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade med tio procent och importen därifrån med nio procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 14 procent, till Storbritannien med 13 procent och till Danmark med sju procent. Importen från både Tyskland och Storbritannien ökade med åtta procent och från Danmark med tre procent.

Både exporten till och importen från övriga Europa steg med tio procent. Exporten till Norge ökade med åtta procent och importen därifrån med sju procent. Exporten till Ryssland ökade med 28 procent och importen därifrån med 18 procent.

Exporten till Asien ökade med 15 procent och importen därifrån med sju procent. Exporten till Kina ökade med 27 procent och importen därifrån med sju procent. Exporten till USA ökade med tre procent medan importen därifrån minskade med tre procent.

Exporten av verkstadsvaror steg med åtta procent. Inom detta varuområde ökade vägfordon med 19 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 22 procent, skogsvaror ökade med fem procent och energivaror med 26 procent. Exporten av kemivaror steg åtta procent. Av övriga varor ökade livsmedel, drycker och tobak med en procent.

Importen av verkstadsvaror ökade med åtta procent. Inom detta varuområde steg maskiner med elva procent. Importen av mineralvaror ökade med 19 procent. Inom detta varuområde ökade järn och stål med 25 procent. Importen av skogsvaror ökade med 8 procent och kemivaror steg med sju procent. Energivaror ökade med 23 procent. Inom detta varuområde ökade råolja med 27 procent. Övriga varor ökade med tre procent.