Staten har under årets första nio månader gått med närmare 43 miljarder kronor i överskott. Septemberutfallet blev ett plus på 4,8 miljarder, konstaterar Ekonomistyrningsverket, som gör analyser och prognoser av statens ekonomi. Utdelning från SJ och högre intäkter från socialutgifter och löneskatter ligger bakom.

Inkomsterna blev 67,5 miljarder kronor och utgifterna 62,7 miljarder kronor. Statens budget visar hittills i år ett överskott på 42,9 miljarder kronor.

Skatteinkomsterna blev 64,0 miljarder kronor i september. Det är 4,9 miljarder kronor högre än i september 2014. Drygt halva ökningen beror på att socialavgifter och löneskatter är 2,7 miljarder kronor högre. Övriga inkomster blev 3,5 miljarder kronor i september. Det är en ökning på 1,6 miljarder kronor jämfört med september 2014. Ökningen av övriga inkomster beror framför allt på att det statliga bolaget SJ AB har gjort en extra utdelning till staten på 1,7 miljarder kronor i september.

I juni fastställdes utgiftstaket för staten till 1.158 miljarder kronor för 2015. Det är 51,0 miljarder kronor (4,6 procent) högre än utgiftstaket för 2014. De utgifter som omfattas av utgiftstaket blev 89,7 miljarder kronor i september. Det är 0,1 miljarder högre än samma månad föregående år. Totalt för de första nio månaderna blev utgifterna som omfattas av utgiftstaket 805,1 miljarder kronor, vilket är 13,8 miljarder kronor (1,7 procent) högre än för samma period föregående år.

Utgiftstaket är en gräns för hur stora utgifter staten får ha under ett år. Det inkluderar utgifter för ålderspensionssystemet, men exkluderar utgifter för statsskuldräntorna och budgettekniska poster.