Regeringen har sagt ja till köp av marinhamnen i Fårösund på Gotland. Det innebär att Fortifikationsverket får köpa fastigheterna Gotland Bunge Kronhagen till en kostnad av högst 20 miljoner kronor.
Fastigheterna Gotland Bunge Kronhagen utgör tillsammans marinhamnen i Fårösund och har en markareal om cirka sju hektar. Inom området finns ett antal byggnader och anläggningar, bland annat större pirar och bryggor. Marinhamnen bedöms ha ett strategiskt läge ur Försvarsmaktens perspektiv.

- Gotland är ett av de strategiska områden som pekas ut av regeringen i 2015 års försvarsbeslut. Syftet med anläggningen är att upplåta den till Försvarsmakten som avser använda den i sin verksamhet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.