Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ska studera hur de stigande temperaturerna påverkar hälsan hos renar och renskötare. Det är ett tvärvetenskapligt projekt som nu får 28 miljoner kronor av NordForsk en organisation under Nordiska ministerrådet.

– Klimatförändringar påverkar hela samhällen. Då måste man sätta ihop folk från olika forskningsområden för att förstå denna komplexa påverkan, säger laborator Ann Albihn vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Projektet ska pågå 2016-2020 och ska behandla effekter av klimatförändringen på infektionssjukdomars utveckling och spridning och hur detta påverkar människors och djurs hälsa och samhällen i norr. De medverkande forskarna täcker klimat, ekologi, veterinärmedicin, medicin, samhälle, genus och ursprungsfolks livsvillkor.

– Jag ska koordinera det arbete som görs på djur, framförallt på renar i Sverige, Norge, Finland och på Grönland, och göra intervjustudier av renskötare, provtagning samt blod- och träckanalyser av renar, säger Ann Albihn.

Den pågående klimatförändringen märks först och mest i norr. Ekosystem där är vanligen mer sårbara än längre söderut, när växters och djurs levnadsvillkor förändras. I nästa steg följer att förekomst och spridning av infektionssjukdomar ändras. Flertalet aktuella sjukdomar är zoonoser, sjukdomar som kan smitta mellan människor och djur. Myggor och fästingar tillhör de arter som kan sprida sjukdomar.

– Pågående förändringar i nordliga ekosystem har hittills underskattats och projektet vill öka kunskapen om en hållbar utveckling i norr. Detta innebär förändringar också för samhället i stort, till exempel genom påverkan på näringar som renskötsel, jakt och turism.