Nu har det ovälkomna havsdjuret Stillahavsostron spritt sig till alla Nordens kuster. Eftersom invasionen inte längre går att stoppa, undersöker nordiska forskare hur man kan dra nytta av ostronen och tjäna pengar på dem.

Sedan i fjol pågår ett nordiskt forskningsprojekt som samlar kunskap om förutsättningarna för skörd och kommersialisering av Stillahavsostronen. Utgångspunkten är att det nu är omöjligt att försöka bekämpa den invasiva arten.

- Vi arbetar med att ta reda på vad som krävs för att vi ska kunna använda ostronen som en resurs. Då handlar det bland annat om vem som ”äger” ostronen och har rätt att skörda dem. Det handlar också om livsmedelssäkerhet, säger Stein Mortensen, forskare vid Havsforskningsinstitutet i Bergen, och projektledare.

Stillahavsostronet togs in till Norden runt 1980-talet för odling. Den kräver relativt hög temperatur för att föröka sig, men är samtidigt extremt flexibel och anpassningsbar. Runt 2006 skedde något dramatiskt.

- Då startade spridningen explosionsartat med början i Danmark. Den fördes vidare med strömmarna till Bohuslän i Sverige och Oslofjorden i Norge. Plötsligt fanns miljontals ostron vid våra kuster, säger Stein Mortensen.

Det nordiska projektet ska värna om havs- och kustmiljön och undersöka möjligheten att kommersialisera Stillahavsostronet.

Ostronen skördas enklast på grunt vatten – men här lurar även hälsofarorna. Ostronen kan innehålla både bakterier, alggifter och virus. För att de ska bli säkra och ätliga behöver ostronen kontrolleras och eventuellt renas med sjövatten.

Nästa år kommer det forskningsprojektet att presentera sina resultat i en rapport.