Stockholm–Helsingfors på 30 minuter kan vara verklighet om tio år. Norden kan sätta standarden för resten av världen för snabb, prisvärd och miljövänlig transport. Men först måste man komma
överens om gemensamma lagar och regler i Norden för Hyperloop.

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling fick under sitt sommarmöte i finska Torneå en presentation av representanter från Hyperloop som redogjorde för den senaste utvecklingen inom området och planerna för en testbana i den finska kommunen Salo.

– Hyperloop är ett transportsystem där vagnarna svävar några centimeter ovanför magnetiska skenor. Vagnarna går i rör och tunnlar med undertryck för att minimera luftmotståndet. Hyperloop kan komma upp i samma hastighet som dagens passagerarflygplan, det vill säga 800–1000 km/h, förklarar Mårten Fröjdö, grundare av FS-Links.

Fröjdö betonar att Hyperloop inte är en framtidsvision, utan bygger på teknik som redan finns och är godkänd. Han tror att utvecklingen kommer att gå framåt oavsett enskilda länders infrastrukturstrategi. Det finns redan ett antal företag som arbetar med att vidareutveckla denna teknik.

En av de stora utmaningarna för Hyperloop är dock lagstiftningen. Man måste helt enkelt definiera vad en Hyperloop är och vilka regler som ska gälla.

– Det är otroligt viktigt att vi får hjälp från lagstiftande myndigheter i de nordiska länderna med att utveckla lagar och regler för vad en Hyperloop är. Annars kommer vi inte vidare, säger Malcolm Sjödahl, marknadschef för affärsutveckling på Ramböll Sverige.

Produktionskostnaden för Hyperloop kommer att ligga på 60 procent av vad det kostar att bygga traditionell höghastighetsjärnväg.

Underhållskostnaderna är också mycket lägre eftersom det är ett slutet system som inte påverkas av väder och vind. Daniel Frank, affärsutvecklingschef på OHL Sverige, menar att produktionskostnaderna kan bli ännu lägre allteftersom tekniken utvecklas.

Presentationen av Hyperloop väckte ett stort intresse hos ledamöterna i utskottet för tillväxt och utveckling, som beslutat att skriva till Finlands transportminister Anne Berner. Utskottet ska uppmuntra Anne Berner och Finland att ge sitt stöd till testbanan i Salo samt att se över potentialen för en allmän utveckling av Hyperlooptekniken i Norden.