Tillväxtverket får uppdraget som samordnande myndighet för regeringens satsning på sammanhållen landsbygdspolitik där ett nytt tvåårigt stödpaket på närmare 900 miljoner kronor riktas till landsbygdens företag.

– Regeringen har under mandatperioden lagt om politiken för Sveriges landsbygder. Vi har också förankrat ett ambitiöst och långsiktigt mål för en sammanhållen landsbygdspolitik med riksdagen. I och med dagens beslut tar regeringen ännu ett steg i arbetet för likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Tillväxtverket ska ta fram förslag till företagsinsatser som bidrar till att företag på landsbygderna tar tillvara dessa möjligheter, ökar företagens digitala mognad och nyttjandet av ny teknik samt främjar innovations- och kunskapsutveckling.

Förslag till insatser tas fram inom följande områden: Testbädd landsbygd, stärkt digitalisering, bättre teknikutveckling, kunskapsutveckling och utveckling av besöksnäringen. Myndigheten ska redovisa förslagen senast den 15 oktober 2018.