Regeringen ökar stödet till rohingyer i Bangladesh, samt har beslutat om ny strategi för Myanmar.

– Rohingyernas situation är en fruktansvärd kris som kräver omvärldens odelade uppmärksamhet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete. De flesta finns inte längre kvar i Myanmar, nära 90 procent av rohingyerna har flytt till Bangladesh. Därför gör vi nu en komplettering i Bangladesh-strategin.

Sveriges utvecklingssamarbete med Bangladesh har kompletterats med ett uppdrag att stärka kapacitet att förebygga kriser, konflikter och katastrofer, bidra till resiliens och minskat humanitärt beroende i flyktingmottagande områden, bland värdsamhällen och rohingya-flyktingar. Tre fjärdedelar av flyktingarna utgörs av kvinnor/barn, som utgör en särskild målgrupp i uppdraget. Det kompletterande uppdraget ökar den innevarande strategivolymen för utvecklingssamarbetet med Bangladesh från 1,6 miljarder till 1,9 miljarder för perioden 2014-2020.

I Myanmar är behovet av stöd stort. Ungefär en tredjedel av befolkningen lever i absolut fattigdom. Ytterligare en tredjedel lever på fattigdomsgränsen. Flera decennier av militärdiktatur, ekonomisk vanskötsel och rovdrift har lett till detta. Diskrimineringen av kvinnor och flickor är omfattande.
Strategin för utvecklingssamarbetet med Myanmar omfattar 1, 25 miljarder kronor för Sidas verksamhet och 30 miljoner kronor för FBA:s verksamhet för hela perioden. Stödet kommer främst gå till civilsamhällesorganisationer samt till FN-organ verksamma i landet. Myanmars regering får inget budgetstöd.