Trenden att lanthandlare slår igen sina butiker är bruten. Det tack vare att regeringen 2016 införde ett driftsstöd till kommersiell service i glesbygd, ett stöd som nu ska förlängas att gälla även år 2020 och i fortsättningen.

Det betyder att de årliga 35 stödmiljonerna ska permanentas. Pengarna riktar sig till särskilt sårbara och utsatta glesbygder.

– Jag bor själv i en liten by och jag vet vad det innebär för bygden när till exempel affären tvingas lägga ner. Så kan vi inte ha det, du måste kunna handla mat och tanka din bil inom rimligt avstånd. Därför är den här satsningen så viktig. Det här är en mycket konkret insats som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Regeringen inrättade driftsstödet 2016. 180 butiker beviljades del av stödet. Det har mottagits mycket väl av såväl kunder, enskilda handlare och dagligvarubranschens aktörer. Genom satsningen har de senaste årens nedåtgående trend, med lanthandlare som stänger, upphört.

– Dagligvarubutikerna i gles- och landsbygder är särskilt viktiga eftersom de ofta även tillhandahåller andra tjänster och därför fungerar som servicepunkter. De kan vara både ombud för apotek, systembolag och paketutlämning. Med den här permanenta satsningen på lanthandlar förbättrar vi möjligheterna till service inom rimliga avstånd för alla medborgare i vårt land, säger Sven-Erik Bucht.