Varje år stjäls det för 6 miljarder från svenska butiker. En ökning med drygt 30 procent jämfört med år 2013. Räknar man in det som personalen stjäl 1,9 miljarder är man uppe i en årssumma på 7,9 miljarder. Majoriteten av stölderna utförs av kriminella som systematiskt stjäl från landets handlare, visar Svensk Handels Stöld- och svinnrapport.

– Butiksstölder är ett växande samhällsproblem som måste tas på större allvar. På vissa platser framstår butiken alltmer som ett skafferi där det är nästintill riskfritt att kliva in och ta det du vill ha. Nu krävs det att rättsväsendet står upp för landets handlare, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.
Handlarna anser att en tredjedel av butiksstölderna utförs av personer som stjäl en eller ett fåtal varor för eget bruk. Resterande två tredjedelar av stölderna utförs av personer som stjäl regelbundet eller av organiserade ligor som opererar med handeln som brottsplats.

– Bilden att stölderna i butik rör sig om ungdomar som stjäl en enstaka Snickers är felaktig. Det handlar i allt högre utsträckning om organiserad brottslighet där stölderna sker systematiskt med syftet att driva en kriminell verksamhet, säger Per Geijer.

Fler än fyra av tio handlare (44 %) har det senaste året ökat investeringarna för att stärka butikens säkerhet. Mest pengar lägger företagen på att anlita väktare och ordningsvakter. I genomsnitt lade varje butik 191 000 kronor på vakter.

Utöver de externa stölderna på 6 miljarder uppgår de interna stölderna, som begås av chefer och medarbetare, till 1,9 miljarder. Det gör att det brottsliga svinnet som drabbar handeln totalt är 7,9 miljarder årligen.

Till det kommer ett stort administrativt svinn som på 4,1 miljarder. Det kan exempelvis vara bokföringsmässiga fel, felväxling till kunder eller produkter som inte går att sälja på grund av kvalitetsförsämring. Det innebär att det sammanlagda svinnet i handeln uppgår till hela 12 miljarder årligen, vilket motsvarar cirka 170 000 kronor per butik.

 

Fakta från Brottsförebyggande rådet

Under 2016 anmäldes 48 800 stölder och snatterier från butik, vilket är en minskning med 3 procent sedan 2015 och med 17 procent jämfört med för tio år sedan (2007). Mellan 2007 och 2009 ökade antalet anmälda butiksstölder, men därefter har trenden varit tydligt nedåtgående fram till 2014, för att sedan avstanna. Antalet anmälda butiksstölder påverkas i hög grad av butikernas kontrollåtgärder och interna riktlinjer för att polisanmäla butiksstölder och snatteri.