Från och med i morgon är det förbjudet att hiva toalettavfall i sjön från fritidsbåten. Allt avfall ska lämnas i hamn. Men utbyggnaden av tömningsanläggningar har gått trögt. Den som tycker att tömningsmöjligheterna är usla bör klaga hos Transportstyrelsen.

Från och med 1 april blir det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut sitt toalettavfall i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Alternativet till att lämna avfallet i land är att låta bli att använda toaletten ombord och istället använda toaletter, torrtoaletter och så vidare i land.

I dag finns ca 250 sugtömningsanläggningar som är öppna för alla besökare och ca 100 privata anläggningar i landet. Utbyggnaden av anläggningar har generellt sett gått trögt inför införandet av förbudet.

– Vår ambition är att båtägarna verkligen ska kunna följa förbudet när det träder ikraft och därför krävs det att fritidsbåtshamnarna kan ta emot toalettavfallet, säger Lina Petersson, handläggare på Transportstyrelsen av frågor som rör toalettavfall.

Om en båtägare inte kan lämna sitt avfall i en hamn som bör kunna ta emot det kommer båtägarna därför att kunna rapportera in det till Transportstyrelsen. Det sker enklast genom att fylla i ett formulär på myndighetens webbplats.

– Om vi får in sådana rapporter kan vi ta kontakt med hamnen för att se hur de har resonerat kring avfallsfrågan och om det finns några brister som behöver åtgärdas, säger Lina Petersson.