Det kommer att dröja väldigt länge innan det rullar höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn via den svenska västkusten. Sveriges nya regering har andra planer avslöjade infrastrukturminister Anna Johansson (S) när frågan kom upp på Nordiska rådet den gångna veckan.

Nordiska rådets närings- och miljöutskott träffade Sveriges infrastrukturminister. Viktigaste frågan handlade om projektet ”Den skandinaviska 8-miljonersstaden”, som ska koppla samman Oslo, Göteborg och Köpenhamn via höghastighetståg med en timmes transport mellan var och en av de tre städerna.

Infrastrukturminister Anna Johansson lade dock sordin på planerna för Sveriges del, trots ett principiellt stöd till projektet:

– På sikt måste vi ha en gemensam strategi för hur det nordiska transportsystemet ska samköras. Men vi är inte där ännu, och den svenska regeringen vill prioritera utbyggnad av de nationella tågförbindelserna innan vi arbetar vidare över gränserna, alltså planerna på en uppgradering av nätet mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Konkret föreslår Nordiska rådet att man ska sammanställa en analys av de ekonomiska fördelarna med att knyta Oslo, Göteborg och Köpenhamn närmare varandra.

– Det handlar om att skapa tillväxt genom att föra människor samman och skapa nya möjligheter över nationsgränserna i Norden, menar den svenska ordföranden för Nordiska rådets näringsutskott, Lena Asplund (M).

Samtidigt är Nordiska rådet också bekymrat över att Norden ska halka efter i jämförelse med Europa, inte minst när det gäller miljövänliga transporter.

– Skräckscenariot är att resten av Europa i allt högre grad kommer att övergå från flyg till tåg, men att Norden halkar efter, påpekade miljöutskottets Steen Gade (SF – Danmark).

Nordiska rådet vill nu kalla till ett rundabordssamtal om frågan med de nordiska transportministrarna, ett initiativ som Anna Johansson välkomnar och ser fram emot.

Transport står angett som en viktig del av det nordiska samarbetet i Helsingforsavtalet, den nordiska ”grundlagen” från 1962. Men ministerrådet för transportpolitik lades ner i samband med en omstrukturering av Nordiska ministerrådet år 2005, ett beslut som Nordiska rådet har varit kritiskt till.

Höghastighetståg färdas på specialbyggda banor, separerade från det konventionella järnvägsnätet, i hastigheter på över 300 km/tim. Höghastighetsbanor är i trafik i flera europeiska länder, bl a Tyskland, Frankrike och Spanien.