Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska undersöka vad som ligger bakom att kvinnor i större utsträckning än män lämnar arbetsmarknaden i förtid.

Kvinnor har i genomsnitt ungefär 30 procent lägre pensioner jämfört med män och den främsta orsaken till det är ojämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor har lägre löner än män, arbetar i högre utsträckning deltid och tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. Det visar sig även i pensionskuvertet. Ytterligare en faktor till de ojämställda pensionerna kan vara att kvinnor lämnar arbetsmarknaden tidigare än män.

– Vi är fast beslutna att vi ska ha mer jämställda pensioner och för det krävs ett långsiktigt arbete, säger socialminister Annika Strandhäll.

Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen, vilket betyder att pensionens baseras på de samlade inkomsterna under livet. Arbetslivets längd och när man går i pension har därför en stor betydelse för den slutliga pensionen.

– För jämställda och långsiktigt hållbara pensioner måste vi få till en jämställd och en hållbar arbetsmarknad. Både kvinnor och män ska orka hela vägen. Det här uppdraget är ett litet, men viktigt, steg mot det, säger socialminister Annika Strandhäll.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 1 maj 2018.