Tre av tio svenska små och medelstora företag säger att sena betalningar förhindrar deras tillväxt, enligt en undersökning från Intrum Justitia.

En av fyra säger att sena betalningar hotar företagets överlevnad. Var tionde svenskt företag anser att de skulle kunna anställa fler om de fick betalt snabbare och en stor majoritet tror att sena betalningar ofta är avsiktliga.

-Det är ett marknadsmisslyckande som kostar många jobb att stora företag avsiktligt tvingar mindre företag att finansiera deras kassaflöde, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef på Intrum Justitia.

Undersökningen visar också att 37 procent av svenska små- och medelstora företag har accepterat längre betalningstid än de egentligen vill ha, och i en majoritet av dessa fall är det för att kunden är ett storföretag. Två tredjedelar menar att ”avsiktligt sena betalningar” är en huvudorsak när de får betalt för sent.

43 procent av alla små och medelstora svenska företag uppger att de varken använder bankgarantier, kreditförsäkringar, checkkrediter, förskottsbetalning, inkasso eller vidareförsäljning av fakturor som skydd mot sena eller uteblivna betalningar. Bland storföretag är det bara 17 procent som är oskyddade.

Men det är också stora skillnader i betalningsvillkor mellan länder i Europa. Medan konsumenter i Estland i snitt betalar efter 9 dagar tar offentlig sektor i Italien 130 dagar på sig. Italien är tillsammans med Grekland och Portugal de tre länder där betalningsvillkoren mellan företag är som mest utdragna i tid. Och Italien toppar också uppgifterna om hur många dagar sent fakturor betalas i snitt. Övriga länder på den topp-tre-listan är Portugal och Kroatien.