Arbetsförmedlingen gör skillnad för de grupper som behöver den mest – för de som står längst från arbetsmarknaden, det vill säga utrikes födda, lågutbildade, äldre och de med funktionsnedsättning. Enligt Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsrapport får nu en större andel arbetslösa jobb.

Tre av fyra inskrivna arbetslösa står långt från arbetsmarknaden. Med hjälp av subventionerade anställningar får fler jobb. Tydligast är uppgången för nyanlända. Samtidigt har effekten av arbetsmarknadsutbildningarna nu vänt uppåt.

Arbetsförmedlingen har studerat hur stor chans inskrivna arbetslösa har att få ett jobb. Sedan 2010 har möjligheten att få ett osubventionerat arbete minskat. En förklaring är att allt fler, 75 procent av de inskrivna arbetslösa, hör till de grupper som står längre från arbetsmarknaden. Hit räknas utrikes födda, lågutbildade, äldre och personer med en funktionsnedsättning. Däremot visar rapporten att deras chanser till jobb nu har ökat när man räknar in subventionerade anställningar.

– Vi ser att Arbetsförmedlingen gör skillnad för de grupper som behöver oss mest. Subventionerade anställningar och praktik är viktigt för de som står långt från arbetsmarknaden, säger Petra Nilsson, chef för forskning och utvärdering på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt anser allt fler att de har nytta av Arbetsförmedlingen när de söker jobb. Drygt 40 procent av dem som lämnat Arbetsförmedlingen uppger att de har fått information om sitt nya arbete eller annan hjälp från Arbetsförmedlingen som lett till ett jobb. Det är en successiv ökning sedan 2010, då det var 33 procent.

Arbetsförmedlingen har också studerat effekten av olika arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsmarknadsutbildningarna ger nu en positiv effekt på sex procentenheter redan efter ett år. Möjligheten att få ett arbete inom ett år är alltså större för den som har gått en arbetsmarknadsutbildning jämfört med den som inte deltagit. Den här utvecklingen får stöd av resultatmätningar, som visar att fyra av tio har ett jobb 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning.

– Det är ett trendbrott, där den negativa utvecklingen för arbetsmarknadsutbildningarna har vänt, säger Petra Nilsson.