Europaparlamentet är fortsatt den EU-institution som européerna har störst förtroende för.

Hälften av deltagarna i Eurobarometer-undersökningen från våren 2018 svarade att de har förtroende för Europaparlamentet. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med hösten 2017.

Enligt undersökningen har förtroendet för Europaparlamentet under den här mandatperioden ökat från 34 % i maj 2014 till dagens nivå på 50 %.

Undersökningen visar också att 93 % av de som svarat känner till Europaparlamentet – en betydligt högre andel än för de övriga institutionerna och en liten ökning sedan den senast Eurobarometer-undersökningen.

Förtroendet för EU som helhet (42 %) är större än för de nationella myndigheterna (34 %).

Europaparlamentets talman Antonio Tajani:

– Det här Europaparlamentet arbetar med att minska klyftan mellan EU-institutionerna och medborgarna och vi gör ett bra jobb. Det är vad medborgarna säger till oss i den nya Eurobarometer-undersökningen. Under de senaste månaderna har förtroendet för Europaparlamentet ökat från 45 % till 50 %. Parlamentet är den mest uppskattade EU-institutionen.
– Undersökningen visar att migration är en av de frågor som bekymrar européerna mest och här har vi hjälpt till att formulera ett europeiskt svar. I november antog vi en text om reform av asylsystemet, som omfattade Dublinförordningen, som förenar beslutsamhet med solidaritet. Vi har också föreslagit en strategi för att på kort, medellång och lång sikt begränsa flykten från Afrika. Rådet kan inte längre skjuta upp asylreformen och måste vara medvetet om att migrationshanteringen sätter hela unionens framtid på spel.