Statens budgetsaldo gick under årets två första månader med 62,1 miljarder plus, vilket är nästan dubbelt så stort som januari–februari 2015, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV. Växande momsintäkter och minskade kostnader anges som viktiga förklaringar till överskottet.

Saldot i statens budget för februari 2016 blev ett överskott på 45,5 miljarder kronor. Det är 8,3 miljarder kronor bättre än i februari 2015.

De totala inkomsterna i februari blev 116,6 miljarder kronor, vilket är 11,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Det ackumulerade utfallet för inkomsterna för perioden januari–februari blev 207 miljarder kronor. Det är 35,4 miljarder kronor högre än för samma period 2015. Det högre utfallet beror främst på högre inkomster från moms och juridiska personer.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i februari till 71,1 miljarder kronor. Det är 3,2 miljarder kronor högre än i februari 2015.

De högre utgifterna beror delvis på flera hälso- och sjukvårdssatsningar. Staten har i februari betalat ut bidrag till kommuner och landsting, till exempel Professionsmiljarden och Samordnings- och tillgänglighetsmiljarden. Bidragen ska bland annat användas till bättre kompetensförsörjning i vården och en mer patientcentrerad vård.

De totala utgifterna för perioden januari–februari uppgår till 144,9 miljarder kronor. Det är 2,0 miljarder kronor lägre än för samma period 2015. En del av skillnaden förklaras av den förskottsbetalning av EU-avgiften på 6,7 miljarder kronor som betalades ut i december 2015.

Budgetsaldot hittills i år visar ett överskott på 62,1 miljarder kronor, vilket är 37,4 miljarder kronor bättre än januari–februari 2015.