Opinionsmätningar i valrörelser har en avgörande roll, eftersom dagens väljare är mer strateger än ideologer. Det visar forskning från Lunds universitet.

- Min forskning har visat att taktiska röster har en avgörande betydelse för valresultat. Många röstar efter sammanhang och omständigheter snarare än en stark känsla för ett visst parti, säger statsvetaren Annika Fredén.

Hennes forskning visar att väljare som sympatiserar med en koalition tenderar att rösta taktiskt på små partier när opinionsmätningar visar att partiet har opinionssiffror på eller strax under spärren till riksdagen. Detta gynnade Kristdemokraterna vid riksdagsvalet 2010.

Andra saker som får väljare att rösta strategiskt är om de vill stärka ett visst partis position i regeringsförhandlingar eller hur deras stöd har utvecklats i opinionen sedan föregående val.

Strategiskt röstande ser annorlunda ut i proportionella valsystem som det svenska än i till exempel det brittiska pluralitetsvalsystemet, där endast ett parti väljs i varje valkrets. Även koalitioner mellan partier spelar roll, där även mindre partier har chans att ingå en regering, har Annika Fredén kommit fram till.

- Eftersom väljare tänker strategiskt så lönar det sig inte alltid att vara ett starkt parti med en uppåtgående trend när en valrörelse går in i sitt slutskede, säger Annika Fredén. Taktiska röster kan betyda att partier som går bra i början av året inte når det resultat som de trott, eller att partier återhämtar sig.