I veckan sänkte Riksbanken styrräntan till noll procent – och förutspådde att det dröjer till 2016 innan den åter börjar höjas. Men höjningen kommer tidigare. Det hävdar Handelsbankens analytiker Gunnar Tersman i ett marknadsbrev på fredagen.

Gunnar Terman förutspår att styrräntan åker upp till en halv procent redan 2015. Det grundar han i bedömningen att amerikanska Federal Reserve ganska snart kommer att börja höja sin styrränta. Den har legat still i sex år. Lägg därtill nya stimulanser från Europeiska centralbanken och en svensk räntehöjning rycker närmare.