Handelsföretagen måste öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Men samtidigt varnar fackförbundet Handels med att det blir svårt att rekrytera personal.

Handelsföretagen är optimistiska om den framtida försäljningen. Företagen har stora rekryteringsbehov och uppger rekordhöga siffror för framtida nyanställningar. Det stora bekymret verkar vara att få tag på rätt och tillräckligt kompetent personal, enligt Handels.

Företagens problem med att rekrytera gör att branschen uppvisar rekordsiffror i arbetskraftsbrist under det tredje kvartalet. Inom detaljhandeln säger 21 procent av företagen att de har brist på personal.

- Om det finns hög arbetslöshet samtidigt som företagen har svårt att rekrytera tyder det på matchningsproblem. Därför behöver utbildningsinsatserna både bli fler och av högre kvalitet. Men långsiktigt krävs att företagen hjälper till med att höja statusen på jobben inom handeln genom fler heltider, fasta anställningar och konkurrenskraftiga löner, säger Stefan Carlén chefsekonom på Handelsanställdas förbund.