Brevbärarna bär ut allt färre försändelser, men Postnord ökar ändå vinsten, som tredubblades första kvartalet i år jämfört med i fjol. Växande e-handel – och att 800 tjänster inom administrationen rationaliserats bort – stärker det mellanstatliga svensk-danska postföretaget.

– Vi har under kvartalet skrivit ett flertal betydande kontrakt inom servicelogistik med hemleveranser av matvaror, tvätt och andra konsumentvaror samt även nya kontrakt avseende paketleveranser, kommenterar Postnords vd Håkan Ericsson i kvartalsrapporten. Han konstaterar att e-handelssegmentet fortsätter att växa kraftigt.

Hemkörningen av paket från företag till kunder låg 21 procent högre under årets första kvartal jämfört med fjolårets.

Brevbärningen sjönk med sju procent, allra mest i Danmark där den föll med 15 procent, medan minskningen i Sverige begränsades till fem procent. Den försämringen ”skyller” Postnords vd på den snabbt växande digitaliseringen och den elektroniska kommunikationen.

Resultatet kvartal ett i år landade på 312 miljoner kronor mot 106 miljoner förra året.

– Kvartalets resultat visar att vi är på rätt väg, men med fortsatt nedgång inom brevvolymerna krävs fortsatt arbete med omställningar, konstaterar Postnords koncernchef Håkan Ericsson.

Postnord ägs till 40 procent av danska staten och 60 procent av svenska staten. Men de båda länderna har hälften var av rösterna på bolagsstämman.

Under 2014 levererade Postnord 5,3 miljarder brev och försändelser samt 120 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.