Utöver politiskt och humanitärt stöd planerar Sverige att ställa upp även miltärt i de USA-ledda insatserna mot rebellarmén ISIL i norra Irak. Det framhåller utrikesminister Margot Wallström och regeringen i ett uttalande om den utomordentligt allvarliga situationen i Syrien och Irak.

– Sverige planerar ett militärt bidrag till den utbildningsinsats som upprättats i norra Irak som en del av koalitionens ansträngningar att bekämpa ISIL, står det i uttalandet där regeringen slår fast att det på lång sikt enbart är en politisk lösning som kan få slut på konflikten.

I uttalandet om den pågående humanitära katastrofen lyfter regeringen fram de relativt stora insatser Sverige har gjort i kampen mot både ISIL och Assad-regimen i Syrien:

– Sedan 2011 har Sverige bara till Syrien bidragit med över 1,3 miljarder kronor i humanitärt stöd, det innefattar stöd till FN, Röda korset/Röda halvmånerörelsen samt andra internationella organisationer som har tillträde till området. Sverige har även tagit emot cirka 65.000 asylsökande från Syrien. Vi stödjer Syriens grannländer som är utsatta för ett hårt tryck.

– ISIL:s brutalitet drabbar urskiljningslöst civilbefolkningen i Irak och Syrien. Ingen undkommer, varken sunniter, shiiter, kurder, kristna eller andra grupper. De som gör sig skyldiga till handlingar som folkmord, brott mot mänskligheten eller andra allvarliga folkrättsbrott måste ställas till ansvar.
– Hittills har Sverige valt att ”fokusera stödet utmed två huvudlinjer: Humanitärt och politiskt”. Men nu kommer det även att bli militär stöd till den USA-ledda insatsen där en viktig del är bombningar av ISIL-ställningar. Det handlar dock inte om att svenskar ska delta i direkt stridande operationer, utan att ge bidrag till den utbildningsinsats, som upprättas i norra Irak.

– Regeringen stödjer fullt ut FN-sändebudet Staffan de Misturas arbete. Han arbetar intensivt och regeringen har nära kontakt med honom för att kunna stödja arbetet på bästa sätt. Sverige verkar via EU och tillsammans med Arabförbundet, Turkiet och andra länder i regionen för att skynda på en lösning, säger regeringen i sitt uttalande, som avslutas med en markering om stöd till de grupper som finns i Sverige som yezidier, assyrier, kurder och andra folkgrupper från regionen.