I mitten av december kan svenska skoterförare korsa den norska gränsen utan problem. De båda regeringarna har nu skrivit på en överenskommelse.

Under flera år har det varit problem för alla med svenskt förarbevis för snöskoter att passera den norska gränsen eftersom Norge inte har erkänt det svenska förarbeviset. Medan det norska förarbeviset gällt i Sverige.

Regeringen har därför förhandlat fram ett avtal med den norska regeringen som innebär att det svenska förarbeviset också är giltigt i Norge. Med det här beslutet förenklas både snöskoterturism till Norge och möjligheter för personer med svenskt förarbevis att söka jobb i Norge där skoterkörning ingår.

– Avtalet ger bättre förutsättningar för att skapa jobb och tillväxt i norra Sverige. Inte minst kopplat till vinterturismen. Det ökar gemenskapen mellan Sverige och Norge, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

– Regeringen skapar nu lika bra förutsättningar för våra svenska snöskoteråkare för gränsöverskridande rörlighet som de norska har haft. Det här ser vi som en självklarhet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.