I dag, fredag, publicerar Statistiska centralbyrån, SCB, fakta om läget i den svenska ekonomin. Nationalräkenskaperna för årets första halvår väntas bekräfta att det fortsätter att gå riktigt bra, att den svenska tillväxten är på väg upp igen.

Enligt beräkningar som gjorts av affärstidningen Dagens Industri blir det ”nytt bränsle till Sverigetåget”. Både fortsatt hög hushållskonsumtion och export på högvarv bidrar till att tillväxttakten bedöms att hamna på tre procent. Sedan 2012 har tillväxten haft en snittökning på 2,8 procent.

Det hänger mycket på att den privata konsumtionen ångar på som tillväxtmotor. Såväl det låga ränteläget, den låga inflationen och förra regeringens jobbskatteavdrag har bidragit till att fylla på löntagarnas plånböcker.

Men alla pengar hushållen fått tack vare de goda tiderna har inte gått till ökad konsumtion. En del har även nyttjats för att bättra på hushållens egna finansiella sparande. Det gör att hushållen får lättare att parera kommande kostnadsökningar när framförallt boräntorna börjar stiga, sannolikt nästa år.

En annan viktig faktor till att den svenska ekonomin kommer att fortsätta på högvarv är att investeringsnivån är i stigande, inte bara i bygg och infrastruktur utan även i resten av näringslivet.

Dagens Industri har också räknat in att exporten har en positiv utveckling. Särskilt viktigt är den draghjälp som kommer av att länderna inom EU skriver upp sina investeringsprognoser och det gynnar svensk investeringstung exportindustri.

Hur länge kommer denna just nu så starka konjunktur med bra tillväxt, sjunkande arbetslöshet, ökande sysselsättning och starkare offentliga finanser att hålla i sig? ”Den kan tugga på ytterligare ett par kvartal”, bedömer DI i sin analys av läget.