Den svenska modellen ska uppgraderas, inte monteras ned. Därför blåser regeringen till strid mot dem som föreslår att staten ska gå in och sänka lönerna. Det fastslog statsminister Stefan Löfven i ett tal han höll på måndagen inför personal och boende på Rågsveds servicehus i Stockholm.

I sitt tal beskrev statsministern olika verktyg som har blivit kända som den svenska modellen. Till exempel att vård och omsorg ska ges efter behov, inte efter betalningsförmåga, och att barns skolgång inte ska styras av deras föräldrars bakgrund, utan deras ambitioner inför framtiden.

Statsministern talade om att den svenska modellen bygger på en ordnad och reglerad invandring, där asylsökande fördelas rättvist i EU, där de som får avslag återvänder hem, och de som beviljas asyl i Sverige snabbt kan börja arbeta. När den svenska modellen utvecklas, ska Sverige skapa ett mottagande som gör att välfärden fungerar för alla.

Nu står Sverige inför ett vägval, ansåg Stefan Löfven och framhöll att den svenska modellen behöver stärkas mer än någonsin:

– Men istället görs angrepp på modellen varav det allvarligaste handlar om förslag på att staten ska gå in och sänka lönerna, vilket bland annat skulle hota principen om att du ska kunna leva på din lön.

Enligt statsministern ska inte den svenska modellen monteras ner utan uppgraderas. Regeringen vill därför ta strid för den svenska modellen och anställa fler i den svenska välfärden. Likaså vill regeringen genomföra ett investeringsprogram som gör att svensk välfärd får fler undersköterskor, sjuksköterskor, lärare, förskolelärare och socialarbetare för att på sikt nå EU:s lägsta arbetslöshet.

Med på besöket i Rågsved var också barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.