Crane AB, som trycker de svenska sedlarna, har meddelat att de lägger ner sedeltryckeriet i Tumba och i stället fortsätter verksamheten på Malta.

I Riksbankens avtal med Crane AB står att sedlarna ska tryckas i Tumba. Det är inte aktuellt att flytta svensk sedelproduktion till Malta. Riksbanken arbetar vidare för att hitta en lösning för den fortsatta produktionen av svenska sedlar.