Sverige blir tillsammans med Nederländerna, de första europeiska länder som får exportera nötkött till Taiwan.

– Att våra svenska nötköttsföretag nu har en ny marknad att exportera till är väldigt glädjande. Ökade möjligheter för företag att exportera skapar fler jobb och hållbar tillväxt, inte minst på landsbygden. Det svenska köttet – som är förknippat med hållbarhet, livsmedelssäkerhet, låg antibiotikaanvändning, god djurvälfärd och låg klimatpåverkan – står högt i kurs utomlands. Det är det här ytterligare ett bevis på, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Efterfrågan på livsmedel och jordbruksråvaror förväntas fortsätta att öka i världen med anledning av ökad befolkning och förbättrat välstånd.

Samtidigt märks ett ökat intresse för hälsosamma, säkra och hållbart producerade livsmedel vilket gynnar den svenska exporten. Utöver Taiwan, har export av färskt nötkött även godkänts till Japan och Bosnien-Hercegovina under 2017.

Andra marknader som öppnats för svenska företag, är avelsmaterial till Kina, värmebehandlat nötkött till Australien, mjölkprodukter till Singapore och Makedonien samt fiskprodukter till Serbien, Sydafrika och Nya Zeeland.