1.000 jobb står på spel, 19 länder kämpar om att få dem. Sverige och Stockholm är ett av dessa. Under måndagen lämnade svenska regeringen in en formell ansökan om att få EU:s läkemedelsmyndighet, EMA flyttad från Storbritannien till Stockholm, lokaliserad antingen till nya Hagastaden i gränslandet mellan huvudstaden och Solna – eller till Postens tidigare huvudkontor på Vasagatan i Stockholm city.

Klart är att EMA måste flytta, som en konsekvens av att denna EU-myndighet självklart inte kan ligga kvar i London när Storbritannien lämnar unionen. Men flyttas vart? Bland de 22 konkurrerande länderna finns också Danmark, som argumenterar för att en lokalisering dit skulle gynna utvecklingen i Öresundsregionen och därmed även Skåne.

Men den svenska regeringen föredrar att se EMA placerad i Stockholm. Statsminister Stefan Löfven framhåller att EMA har en strategisk betydelse för EU:s globala konkurrenskraft:

– Vi är övertygade om att Sveriges erbjudande är det som bäst kan gynna EMA och EU som helhet, säger statsminister Stefan Löfven.

– EMA är en oerhört viktig myndighet för hälso- och sjukvården och patientsäkerheten i Europeiska unionen. Det kräver en sömlös övergång som Sverige och Stockholm kan erbjuda, säger socialminister Annika Strandhäll, som menar att Sverige mer än väl uppfyller de angivna kriterierna och dessutom har flera unika fördelar:

– Läkemedelsverket är en av de mest aktiva partnerna i EMA och är därmed en värdefull tillgång. Byrån kommer också att öka sin personal för att kunna bistå EMA vid en flytt.

–  Karolinska Institutet kan erbjuda EMA en forskningsmiljö i ett av världens främsta medicinska universitet och med Nobelförsamlingen som dess närmsta grannar.

– Samtidigt ser vi synergieffekter med ECDC – Sverige huserar redan Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Detta kan bidra till ett starkare folkhälsoskydd samtidigt som man sparar resurser, säger Annika Strandhäll.

Sveriges ansökan publiceras på regeringen.se i morgon tisdag. Då offentliggörs också vilka de övriga 18 sökarländerna är.