Sverige är i topp när det gäller medicinska resultat och effektivitet i jämförelse med sjukvården i tolv EU-länder. Men när det gäller väntetiderna ligger Sverige på fjärde plats.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en internationell jämförelse om hur den svenska sjukvården står sig i förhållande till sjukvården i 12 andra EU-länder som förutsätts tillhandahålla en högklassig sjukvård.

I ett kvalitetsindex där 13 kvalitetsindikatorer ingår ligger Sverige i topp. Det som bland annat ingår i kvalitetsindex är överlevnad efter hjärtinfarkt, stroke, bröstcancer och ändtarmscancer samt spädbarnsdödlighet.

Sverige delar andraplatsen med Norge i effektivitetsindexet, där den samlade kvaliteten i vården sätts i relation till de totala kostnaderna för att nå denna kvalitet.

– Svensk sjukvård har en fortsatt stark position när den jämförs med andra länder. Det som är viktigt för de allra flesta är att vården räddar liv och att överlevnaden för de mest vanligt förekommande sjukdomarna är hög, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

För första gången finns också ett avsnitt om väntetider i jämförelsen. Det gäller väntetider till sex vanliga operationer; grå starr, hjärtkirurgi, protesoperation i höft och knä, borttagande av livmoder och operation vid prostataförstoring.

Av de tio länder för vilka det finns jämförbara data har Nederländerna de kortaste väntetiderna följt av Danmark och Italien, med Sverige på fjärde plats.

– Även om det akuta alltid går före så är väntetiderna ett bekymmer eftersom det hänger ihop med att patienten ska känna sig trygg i att få vård i rimlig tid. Men även förväntningar på att få information och känna sig delaktig i sin vård är viktiga faktorer. Det måste hälso- och sjukvården bli bättre på, säger Hans Karlsson.
Fakta:

I rapporten jämförs Sverige med 12 länder inom EU: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, och Österrike samt Kanada, Norge och USA.