I framtiden är Alsike något betydligt mer än ett litet stationssamhälle med ett berömt kloster. Där kommer sannolikt en helt ny stad med uppåt 25.000 invånare att växa fram. Åtminstone om regeringens utredare Johan Edstav får som han vill. Denna och ytterligare åtta nya städer/stadsdelar föreslås bli etablerade.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) presenterade på fredagen listan med nio områden i sex kommuner som regeringens samordnare Johan Edstav valt att gå vidare med utifrån uppdraget att möjliggöra planer på nya hållbara stadsdelar och städer.

Det är en delredovisning av uppdraget att samordna större samlade exploateringar, som är en av punkterna i regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder.

– Totalt handlar det här om cirka 100.000 nya bostäder. Tanken är att staten ska kunna avhjälpa hinder för exploatering genom att hjälpa till att få fram ny infrastruktur. Det kan handla nya spår, stationslägen och stöd till innovationer. Två nya järnvägsspår till Uppsala i den nationella infrastrukturplanen är ett tydligt exempel på att det här arbetet redan har gett effekt, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Samordnaren har mandat att för statens räkning ingå överenskommelser med kommuner och andra berörda parter.

Områdena är följande:
•    Landvetter södra i Härryda kommun (10 000 bostäder)
•    Segersäng i Nynäshams kommun (7-10 000 bostäder)
•    Hemfosa i Haninge kommun (12 000 bostäder)
•    Alsike i Knivsta kommun (10 000 bostäder)
•    Nydal i Knivsta kommun (12 000 bostäder)
•    Bergbrunna i Uppsala kommun
•    Södra staden i Uppsala kommun
•    ”Nysala” i Uppsala och Knivsta kommuner (20 000 bostäder
•    Näringen i Gävle kommun (4-6 000 bostäder)

År 2025 ska Knivsta kommun ha vuxit från dagens närmare 18.000 till uppemot 25.000 invånare – enligt den vision som kommunfullmäktige fastställde våren 2013. Men får regeringen som den vill blir befolkningen i Knivsta långt mer dramatisk än så, mer än dubbelt så stor.

Alsike socken är redan en växande del av Knivsta kommun i Uppsala län. Invid orternas station har kommunen fått i gång ett bostadsbyggande, som ökat befolkningen från 400 invånare år 1990 till dagens närmare 4.000. Men i den nya planen kommer detta stationssamhälle utvecklas till en stad med 10.000 nya bostäder och en beräknad befolkning kring 25.000.

Nyadal i samma kommun bedöms kunna svälja 12.000 nya bostäder och helt nya Nysala på ömse sidor gränsen mellan Uppsala och Knivsta antas kunna ge den sammanväxande storstadsregionen Stockholm-Uppsala ytterligare 20.000 bostäder.

Tidplanen för att bygga de nya bostäderna är ett par decennier, och byggtakten är beroende av konjunkturen. Planerna på den nya staden Nysala ligger dock längre fram i tiden.