I Europa har nästan 40 procent av de vilda bina och 30 procent av fjärilarna minskande populationer. Sverige går nu med i en internationell sammanslutning som förenar de länder och organisationer som särskilt uppmärksammar den oroande nergången och som vill agera.


Att antalet pollinerande insekter minskar drastiskt världen över, så även i Sverige, får negativa konsekvenser för jordbruket, trädgårdsnäringen och den biologiska mångfalden. Utan dessa insekter kan inte växter blomma.

− Det görs nu en hel del arbete för att förbättra situationen för pollinatörer, men det är inte tillräckligt. Sverige går nu samman med ett antal länder och aktörer för att visa att vi vill göra mer, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Övriga länder som också har skrivit under deklarationen och gått med i sammanslutningen är Belgien, Bosnien-Hercegovina, Colombia, Danmark, Dominikanska republiken, Etiopien, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Luxemburg, Mexiko, Peru, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Uruguay och Österrike.