Jämfört med övriga EU-länder har Sverige lägst försäljning av antibiotika till djur och har ett fortsatt gynnsamt läge när det gäller förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier.

Antibiotikaförsäljningen till djur för 2017 visar att försäljningen har minskat med cirka 2 procent jämfört med 2016. Försäljningen av antibiotika minskade kraftigt mellan 2007-2014, från drygt 17 ton till drygt 10 ton. Under 2015 och 2016 sågs en svag ökning, men försäljningen minskade igen något under 2017.

- Det är positivt att försäljningen av antibiotika till djur minskar och att svenska veterinärer försätter att förskriva penicillin i hög grad visar att de följer riktlinjer och behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning, säger Kinfe Girma, Jordbruksverket.

Penicillin, som verkar på enstaka arter av bakterier, används fortsatt i hög grad till djur i Sverige. Detta är viktigt ur ett resistensperspektivoch visar att riktlinjer och behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning följs.

 

Spridning av antibiotikaresistenta bakterier är ett stort problem på global nivå. Att penicillin används i hög grad är mycket positivt ur ett resistensperspektiv. Sedan 2013 har Jordbruksverket begränsat användningen av vissa antibiotika till djur eftersom dessa antibiotika är kritisk viktiga för behandling av bakterieinfektioner hos människor.