Sverige och Norge har undertecknat ett avtal som gör det möjligt för svensk och norsk polis att stödja varandra i krissituationer.

Särskilda insatsgrupper, som den svenska polisens nationella insatsstyrka, kan sedan förra året begära eller ge hjälp till andra EU-medlemsstater i en krissituation. Avtalet som nu har undertecknats innebär att polisens särskilda insatsgrupper i Sverige och Norge också ska kunna bistå varandra operativt på varandras territorium i händelse av en kris, till exempel i samband med ett terroristattentat.

Det fördjupade samarbetet inleds efter att Sverige och Norge har fattat nödvändiga beslut för att ratificera avtalet. I Sverige behöver till exempel riksdagen godkänna avtalet.