Sverige och Tyskland fördjupar samarbetet på försvarsområdet. De båda försvarsministrar Peter Hultqvist och Ursula von der Leyen har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring.

- Tyskland är en viktig aktör i Östersjöregionen och en partner som vi delar många värderingar och centrala intressen med. Därför främjar ett svensk-tyskt försvarssamarbete stabiliteten i vårt närområde och i Europa som helhet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Avsiktsförklaringen omfattar bland annat övningsverksamhet, materielfrågor och multilaterala operationer, och berör armén, marinen och flygstridskrafterna. Det kan handla om att främja marina övningar och minröjning i Östersjön. Avsiktsförklaringen berör även en fördjupad dialog angående försvarspolitik med fokus på Östersjöregionen.