Om tio år ska Sverige vara bäst i världen att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården och i socialtjänsten. Det slås fast i en uppgörelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Det är den första långsiktiga visionen för området som tagits fram gemensamt mellan regeringen och SKL. Visionen kommer att följas av en eller flera handlingsplaner.

– Trots att Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder ligger välfärden efter många andra samhällsektorer. Att kunna använda helt digitala system för att exempelvis boka tider och överföra information, men också ha dialog med en verksamhet dit man går är en självklarhet för många. Det borde också vara det i vården och omsorgen. Vi kan bli mycket bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter till exempelvis effektivitet, delaktighet och tillgänglighet, säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

– Den höga kvaliteten i våra välfärdsverksamheter är en viktig del av den svenska modellen. Den måste ständigt utvecklas och e-hälsoområdet är ett område där utvecklingspotentialen är stor. It-stöd och e-tjänster kan rätt använda underlätta arbetet med att sätta brukarens, klientens och patientens behov i centrum. Nu sätter vi målet att Sverige ska bli bäst i världen på det här området, säger barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Digitalisering är en förutsättning för att vi i kommuner, landsting och regioner ska kunna förändra våra arbetssätt och klara av att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet även framöver. Med digitala verktyg kan vi flytta vård, stöd och omsorg närmare invånarna och ge människor ökad självständighet och delaktighet. Det är också bra att visionen omfattar både hälso- och sjukvård och socialtjänst, det ger oss möjlighet att gemensamt tillgodose den enskilda människans behov, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL.