Norden och Baltikum stärker sitt samarbetet kring artificiell intelligens (AI). Sverige ska leda samarbetet.

- Vår region är Europas ledande inom digitalisering. Dagens AI-deklaration innebär ett utökat samarbete mellan länderna. Nu tar vi i Sverige också på oss att leda det nordiskt-baltiska samarbetet in i nästa steg genom driva arbetet framåt och föreslå nödvändiga åtgärder, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

De nordisk-baltiska ministrarna har skrivit under en gemensam AI deklaration där fokus ligger på att utveckla och främja användningen av AI för att tjäna människor bättre.

I deklarationen:

förbättra möjligheterna till kompetensutveckling för att myndigheter, företag och organisationer ska använda AI i större utsträckning

stärka tillgången till data för att AI ska kunna användas till att ge bättre service till invånarna i Norden och Baltikum

utveckla etiska och transparenta riktlinjer, standarder, normer och principer som kan vägleda kring när och hur AI-program bör användas

arbeta för internationella standarder för infrastruktur, hårdvara, program och data för att säkerställa tillvaratagandet av driftskompatibilitet, integritet, säkerhet, tillit, användbarhet och mobilitet.