Nu måste Trafikverket säkerställa hanteringen av störningar i tågtrafiken. Regeringen tillskjuter 215 miljoner kronor under perioden 2018-2020 till Trafikverket.

– Vi har sett att när det uppstår störningar och stopp i tågtrafiken så har tiden för evakuering av passagerare och röjning av spåren i många fall dragit ut på tiden. En del av anledningen till detta har varit en otydlig ansvarsfördelning mellan järnvägens olika aktörer. Det kommer även behövas en förstärkning av både personal och hjälplok för att kunna agera kraftfullt och snabbt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Den maximala tiden för att påbörja åtgärder för evakuering av passagerare i storstadsområden (Stockholm, Göteborg och Malmö) ska vara 60 minuter och i övriga delar av landet 120 minuter.

En evakuering ska avslutas senast 60 minuter efter att den påbörjats så att röjning, det vill säga åtgärder för att undanröja hinder i spåren efter olycka eller haveri, kan påbörjas senast 120 minuter efter inträffad störning i storstadsområden och efter 180 minuter i övriga delar av landet.

Trafikverket ska påbörja uppdraget under 2018 och successivt bygga upp en förstärkt organisation vilken ska vara klart senast under 2020.