Trots behov finns det många som inte går till tandläkaren. Ett sätt för att fler ska gå är att kunna jämföra pris och kvalitet i tandvården. Ett annat är att fler får rätt till tandvårdsbidraget.

Bengt Germundsson har utrett hur tandvårdsstödet ska bli bättre och utredningen är nu överlämnad till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Utredaren har genomfört en utvärdering av 2008 års tandvårdsreform.

- Tandvårdsreformen har i huvudsak varit en lyckad reform men det finns fortfarande för många som, trots behov, inte besöker tandvården. Därför behöver informationen om tandvårdsstödet bli bättre och i högre utsträckning anpassas efter olika målgrupper, säger Bengt Germundsson.

Bengt Germundsson föreslår att det ska bli lättare att jämföra pris och kvalitet i tandvården.

Alla vårdgivare ska vara anslutna till prisjämförelsetjänsten och tjänsten ska kompletteras med mått på patientbedömd kvalitet som inhämtas genom en nationell patientenkät. Det ger patienter möjlighet att värdera både pris och kvalitet före besöket – något som inte finns i dag.

I dag har unga (20-29 år) och äldre (74 år och uppåt) ett förhöjt allmänt tandvårdsbidrag (ATB). Utredningen föreslår att detta utökas till att även gälla för personer som är mellan 65 och 74 år, som har de högsta tandvårdskostnaderna av alla åldersgrupper.    Då kan ATB bättre bidra till att sänka tandvårdskostnaderna för den gruppen, anser utredaren.

Utredaren vill också ge Försäkringskassan möjligheter att ställa starkare krav på tandläkare för att de ska få det statliga tandvårdsstödet.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.