Det har blivit 3,3 procent dyrare att anställa tjänstemän i privat sektor det senaste året, men bara 1,5 procent för arbetare, konstaterar SCB.

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni beräknats till 117,7 för arbetare och 120,5 för tjänstemän. Sedan juni 2014 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,5 procent för arbetare och 3,3 procent för tjänstemän.

I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.