45 miljoner till tolktjänst på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.

- Vi vill att flera arbetsgivare använder sig av det stöd som finns med tolktjänst och i förläggningen att flera som är döva eller hörselskadade får möjligheten att bidra fullt ut med sin kompetens. Att kunna arbeta och få försörja sig själv genom eget arbete har stor betydelse för alla människor, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Arbetsgivare som vill anställa personer med funktionsnedsättning ska inte hindras att anställa för att de saknar information om vilka möjligheter till stöd som finns. Information om vilket stöd man kan få och vilket ansvar olika huvudmän har för att tillhandhålla tolk kan bidra till att både öka kunskapen och minska otydligheter för arbetsgivare.

Därför ger regeringen i uppdrag till Myndigheten för delaktighet att informera arbetsgivare och andra berörda aktörer om vilka stöd, tekniker och tjänster som finns för att ge möjligheter till tolktjänst på en arbetsplats.

Myndigheten för delaktighet ska slutrapportera sitt uppdrag den 24 juni 2021.