Industrimannen Carl Bennet lovar i dag i ett debattinlägg i Dagens Nyheter att ungdomsarbetslösheten kan botas i ett enda svep – om Sverige bara inför samma typ av lärlingsssystem som i Tyskland. Men riktigt så radikal är inte regeringen när den lägger fram sitt ungdomspaket i vårändringsbudgeten i morgon. Där heter lösningen traineejobb och utbildningskontrakt.

Traineejobb och utbildningskontrakt ska ses som vägar in på arbetsmarknaden för arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år, utfäste arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i dag när hon presenterade de två viktigaste delarna i projektet att förverkliga vallöftet 90-dagarsgarantin.

Syftet är att minska ungdomsarbetslösheten och underlätta generationsväxlingen inom välfärden. Traineejobb ska vara möjliga både inom välfärdssektorn och inom sektorer på hela arbetsmarknaden där det finns bristyrken.

– Traineejobben är viktiga för att motverka ungdomsarbetslösheten. Traineejobben kommer även kunna bidra till en ordnad kompetensförsörjning inom sektorer där allt fler går i pension. Reformen har utformats för att vara tillgänglig på hela arbetsmarknaden för yrken där det råder brist som kräver yrkesutbildning på gymnasial nivå, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Traineejobben är en anställning på 50 procent i kombination med en yrkesutbildning på 50 procent. Traineejobb ska vara möjliga inom välfärdssektorn men även för hela arbetsmarknaden inom sektorer där det finns bristyrken. Lönesubventionen uppgår till cirka 85 procent för traineejobb inom välfärdssektorn och cirka 50 procent för traineejobb på hela arbetsmarknaden för yrken där det råder brist. För traineejobben inom välfärdssektorn ges även ett handledarstöd på maximalt 2 200 kr i månaden.

Möjligheten att få ett traineejobb föreslås finnas på plats från 1 augusti 2015 för de flesta sektorer, till exempel inom sjukvården och skolväsendet. De sektorer som definieras som ekonomisk verksamhet i EU:s regelverk om statligt stöd till företag (exempelvis äldreomsorgen) kommer att notifieras till EU som stöd och börja tillämpas under 2016.

Utbildningskontrakt är en annan viktig del av 90-dagarsgarantin för arbetslösa ungdomar. Utbildningskontraktet syftar till att arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning.

Inom ramen för ett utbildningskontrakt ska det vara möjligt att studera på heltid men det ska också vara möjligt att kombinera deltidsstudier med arbete eller praktik utifrån de individuella förutsättningarna.

En förutsättning för att utbildningskontrakt ska komma till stånd är en utvecklad statlig och kommunal samverkan. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen en satsning på utbildningskontrakt på totalt ca 380 miljoner kronor under 2015. För kommande år beräknas satsningen uppgå till cirka 800 miljoner kronor årligen. Utbildningskontrakt föreslås träda i kraft tidigast den 1 augusti 2015.