USA:s president Trump har beslutat att införa tullar på 25 procent på stål som importeras från alla länder.

Enligt Kommerskollegium finns det i världen en stor produktionsöverkapacitet för stål. En huvudorsak är att Kina kraftigt ökat sin produktionskapacitet. Den ökade produktionskapaciteten har inte motsvarats av en ökad efterfrågan.

Överkapaciteten har lett till pressade stålpriser och kris inom den globala stålindustrin. De amerikanska åtgärderna begränsar konkurrensen från importerat stål.

EU har en stor stålindustri och stor stålexport till USA. Med pressade stålpriser kommer en tull på 25 procent att slå hårt mot EU:s stålproducenter. Stål som inte kan säljas till USA-marknaden kan också i betydande utsträckning komma att omdirigeras till EU.

Även Sverige har en stor stålindustri och stålexport och drabbas på ungefär samma sätt som EU i stort.Exporten ligger i storleksordningen 4 miljarder kronor.

Alla länder med betydande stålexport till USA kommer att drabbas. En del av dem kan komma att vidta motåtgärder.

Kommerskollegium följer utvecklingen och ger regeringen löpande underlag.

Återkommande kriser i stålindustrin och importbegränsande åtgärder är inget nytt. USA genomförde liknande åtgärder mot stål 2002. Åtgärderna ledde till motåtgärder från EU och andra länder. Detta medförde i sin tur till att USA tog bort åtgärderna. Det är i det flesta fall inga tullar alls för stål i EU och USA.

USA:s beslut om ståltullar har tagits med hänvisning till nationell säkerhet. Det är väldigt svårt att se att stålimporten till USA skulle hota den nationella säkerheten, enligt Kommerskollegium.